تعویض روغن در محل

موارد زیر در سرویس تعویض روغن خودرو بررسی و در صورت نیاز تعویض خواهد شد:

1- روغن موتور با توجه به استاندارد کارخانه سازنده

2- فیلتر روغن

3- فیلتر هوای اتاق

4- فیلتر هوای خودرو

5- فیلتر بنزین

6- سایر موارد ضروری که در بررسی خودرو مشخص میگردد.

oil 1 تعویض روغن در محل

خدمات سرویس سیّار خودرو در محل در ایران هنوز زیاد فراگیر نشده است و افراد ترجیح می دهند به جای مراجعه به مراکز رسمی،  به مغازه های تعویض روغنی و تعمیرکاران مراجعه نمایند. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید شرکت FireStone در آمریکا روزانه 17،000 خودرو را به صورت سیّار سرویس می نماید و به جز مواردی که نیاز به لوازم تعمیرگاهی نباشد، بیشتر سرویس های دوره ای در محل مشتری انجام میشود.

oil 2 تعویض روغن در محل

دستگاه های تعویض روغن فارما ساخت شرکت Flexbimec ایتالیا میباشد که از با کیفیت ترین دستگاه های تعویض روغن در دنیا میباشند.

امید است که خدمات ما رضایت مشتریان گرامی را در بر داشته باشد.

emdad تعویض روغن در محل

تماس با امداد فارما