باطری مناسب خودروها

باطری دنا

باتری دنا

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای دنا علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو ۲۰۶

باتری پژو 206

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو ۲۰۶ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری رانا

باتری رانا

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای رانا علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری سمند

باتری سمند

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سمند علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری سمند سورن

باتری سمند سورن

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سمند سورن علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری مزدا ۲

مزدا 2

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای مزدا ۲ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری نیسان وانت

باتری نبسان وانت

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای نیسان وانت علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو پارس

باتری پژو پارس

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو پارس علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو ۴۰۵

باتری پژو 405

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو ۴۰۵ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری تویوتا کمری

تویوتا کمری

  باطری ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ساعت ۶۰ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای تویوتا کمری علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »
Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!