باطری مناسب خودروها

باطری ولوو XC60

  باطری ۱۲ ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای ولوو XC60 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری ولوو XC90

  باطری ۱۲ ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای ولوو XC90 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو 4c

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو 4c علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو میتو

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو میتو علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو جولیتا

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو جولیتا علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری دوو ماتیز

  باطری 12 ولت 45 آمپر ساعت 45ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای دوو ماتیز علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری دوو اسپرو

باطری 12 ولت 60 آمپر ساعت 60ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای دوو اسپرو علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای “تق تق” و یا “یک تیک کوچک” می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری چیرمن

  باطری 12 ولت 100 آمپر ساعت 100ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای چیرمن علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری چری آریزو 5

  باطری 12 ولت 55 آمپر ساعت 55ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای چری آریزو 5 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن …

بیشتر بخوانید »

باطری چری تیگو 5

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای چری تیگو 5 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس با ما