باطری مناسب خودروها

باطری چانگان ایدو

چانگان ایدو

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای چانگان ایدو علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری سیتروئن C5

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سیتروئن C5 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو 407

پژو 407

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو 407 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری سوزوکی کیزاشی

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سوزوکی کیزاشی علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری کیا کارنز

کیا کارنز

  باطری 12 ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای کیا کارنز علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری ولوو XC60

  باطری ۱۲ ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای ولوو XC60 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری ولوو XC90

  باطری ۱۲ ولت 70 آمپر ساعت 70ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای ولوو XC90 علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو 4c

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو 4c علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو میتو

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو میتو علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری آلفارومئو جولیتا

باطری 12 ولت 62 آمپر ساعت 62ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای آلفارومئو جولیتا علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: 1- خودرو استارت نمی خورد. 2- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. 3- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. 4- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »
تماس با امداد فارما