باطری مناسب خودروها

باطری پژو ۲۰۶

باتری پژو 206

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو ۲۰۶ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری رانا

باتری رانا

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای رانا علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری سمند

باتری سمند

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سمند علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی شود. …

بیشتر بخوانید »

باطری سمند سورن

باتری سمند سورن

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای سمند سورن علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری مزدا ۲

مزدا 2

  باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپر ساعت ۵۵ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای مزدا ۲ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری نیسان وانت

باتری نبسان وانت

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای نیسان وانت علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو پارس

باتری پژو پارس

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو پارس علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری پژو ۴۰۵

باتری پژو 405

  باطری ۱۲ ولت ۶۶ آمپر ساعت ۶۶ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای پژو ۴۰۵ علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری تویوتا کمری

تویوتا کمری

  باطری ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ساعت ۶۰ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای تویوتا کمری علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »

باطری تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز

  باطری ۱۲ ولت ۷۰ آمپر ساعت ۷۰ah Maintenance Free Sealed Battery باطری مناسب برای تویوتا لندکروز علائم نشان دهنده خرابی باطری خودرو: ۱- خودرو استارت نمی خورد. ۲- صدای استارت خودرو تغییر پیدا کرده است. ۳- هنگام استارت زدن، خودرو صدای "تق تق" و یا "یک تیک کوچک" می دهد. ۴- خودرو بعد از چند ساعت خاموشی روشن نمی …

بیشتر بخوانید »
Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!