آموزش دور دو فرمان و دور یک فرمان

0
(0)

دور زدن دو حالت دارد: دور زدن با یک فرمان و دور زدن با دو فرمان

دور دو فرمان آموزش دور دو فرمان و دور یک فرمان

دور زدن با یک فرمان

دور زدن یک فرمان در خیابان‌هایی که عرض آنها زیاد است با رعایت حق تقدم وسایل نقلیه‌ای که مستقیم در حال عبور هستند انجام می‌گردد.

خیابان‌هایی که یکطرفه نیستند و در وسط خیابان خط ممتد (دیوار قانونی) وجود ندارد و عرض آن بالای ۱۲ متر باشد با رعایت حق تقدم می‌توان اقدام به دور زدن یک فرمان کرد.


روش انجام دور یک فرمان

پس از روشن کردن راهنمای سمت راست خودرودر منتهی الیه سمت راست با رعایت احتیاط و نگاه به آینه‌ها و پوشش نقاط کور آینه سمت راست می‌ایستد سپس با روشن کردن راهنمای سمت چپ و نگاه کردن به آینه بغل و برگرداندن سر به سمت چپ برای پوشش نقاط کور آینه به صورت لاک‌پشتی حرکت و در ۳۰ درجه ایست خروج از پارک انجام و با پوشش کامل دید سمت چپ حرکت در روبه‌روی خط مقطع ایست برای رعایت حق تقدم وسایل نقلیه‌ای که از سمت روبه‌رو عبور می‌کنند انجام و با اطمینان از نبود خطر دور زده می‌شود.


چکیده آموزش دور زدن با یک فرمان

۱-ابتدا راهنمای سمت راست روشن کرده پس از نگاه کردن به آینه و نقاط کور آینه سمت راست آرام در منتهی الیه سمت راست خیابان به صورت پارک کنار جدول ایست انجام می‌گردد.

۲-راهنمای سمت چپ را روشن کرده و با نگاه به آینه و نقاط کور سمت چپ با برگرداندن سر و اطمینان از نبود خطر ایست ۳۰ درجه ( ایست خروج از پارک ) انجام می‌گردد.

۳-پس از اطمینان از نبود خطر با نگاه به آینه و پوشش کامل نقاط کور سمت چپ در وسط خیابان روبه‌رو خط مقطع ایست انجام می‌گردد و پس از نگاه کردن به دو سمت خیابان آماده حرکت می‌شویم.

۴-پس از اطمینان از نبود خطر از وسایل نقلیه عبور دور زده می‌شود.

۵-‌ پس از دور زدن فرمان خودرو صاف حرکت عادی انجام می‌گردد.


دور زدن با دو فرمان

گاهی لازم است در خیابان‌هایی که عرض آنها کمتر از ۱۲ متر می‌باشد و دو طرفه هستند اقدام به دور زدن کرد. بایستی خط وسط خیابان مقطع (بریده بریده) باشد و دارای خط ممتد (دیوار قانونی) نباشد ، محل دور زدن در حریم تقاطع‌ها هم نباشد. (۱۵ متر مانده و پس از تقاطع).


اهمیت حرکت لاک‌پشتی در دور زدن دو فرمان

راننده‌ای که می‌خواهد در خیابان کم عرض دور بزند بایستی از کنترل کلاچ بالایی برخودار باشد، تا بتواند خودرو را به صورت سانتی‌متری حرکت دهد و این کار تنها با مهارت داشتن در انجام حرکت لاک‌پشتی امکان‌پذیر خواهد بود که با رعایت احتیاط کامل و انجام دقیق آیین نامه راهنمایی و رانندگی انجام می‌گردد.


چگونگی انجام دور زدن با دوفرمان

۱-ابتدا راهنمای سمت راست زده می‌شود ضمن کم کردن سرعت خودرو به آینه وسط و سمت راست نگاه کرده با پوشش دادن به نقاط کورآینه سر به سمت راست برگردانده می‌شود با اطمینان از نبود خطر با احتیاط کامل در منتهی الیه سمت راست ایست می‌کنیم (پارک ۳۰ سانت).

۲-راهنمای سمت چپ زده می‌شود به آینه سمت چپ نگاه کرده پس از اطمینان از نبود خطر خودرو را حرکت داده و در ۳۰ درجه ایست می‌کنیم.

۳-سپس سر راننده کاملا به سمت چپ برگردانده شده تا نقاط کور آینه پوشش داده شود، در صورتی که از روبه‌رو خطری وجود نداشته باشد همه فرمان به سمت چپ چرخانده شده و رو به عرض چپ خیابان به سمت جدول حرکت انجام می‌گردد.

۴-در ادامه حرکت به سمت چپ زمانی که جدول روبه‌رو از دید راننده از روی درب موتور دیده نشد ضمن حرکت به صورت لاک‌پشتی هر اندازه که می‌شود فرمان به سمت راست چرخانده می‌شود تا چرخ‌های خودرو صاف گردیده و تا جایی جلو میرود که از زیر قاب آینه بغل نزدیک به جدول بتواند پایین جدول کنار چرخ جلو را ببیند و ایست می‌کند.

۵-راهنمای سمت راست زده می‌شود و پس از اطمینان از نبود خطر در پشت خودرو با نگاه کردن به عقب به صورت لاک‌پشتی رو به عقب حرکت کرده و تا  جایی رو به عقب می‌رود که بتواند از روی درب موتور جلو پایین جدول را ببیند ، یا دستگیره ثابت در عقب سمت راننده از آینه به محل برخورد آسفالت و جدول عقب دیده شود با حرکت لاک‌پشتی و صاف کردن فرمان ایست می‌کند.

۶-راهنمای سمت چپ روشن ضمن حرکت لاک‌پشتی به جلو دور زدن کامل می‌گردد.


چکیده آموزش دور زدن با دو فرمان

۱-راهنمای سمت راست روشن می‌گردد. و با رعایت موارد پارک کنار جدول در منتهی الیه سمت راست ایست انجام می‌گردد.

۲-راهنمای سمت چپ روشن می‌گردد با دنده یک ضمن حرکت لاک‌پشتی (سانتی‌متری) ایست ۳۰ درجه یا ایست خروج از پارک انجام می‌گردد.

۳-ضمن نگاه کردن به آینه سمت چپ و پوشش نقاط کور آن با برگرداندن سر به سمت چپ و با رعایت احتیاط کامل به سمت وسط خیابان حرکت کرده در صورت وجود خطر برای کنترل ترافیک روبه‌رو توقف می‌گردد.

۴-در ادامه حرکت به صورت لاک‌پشتی با نگاه به درب موتور زمانی که جدول جلو از دید راننده دیده نشد تمام فرمان به راست چرخانده شده و هر زمان از زیر قاب آینه‌های بغل جدول کناره روبه‌رو دیده شد ایست می‌گردد.

۵-راهنمای سمت راست روشن با حرکت لاک‌پشتی به عقب بقیه فرمان را تمام به راست گردانده و با نگاه به جلو بالای جدول دیده شد تمام فرمان به چپ چرخانده می‌شود و ضمن حرکت لاک‌پشتی به عقب رفته تا زیر جدول نیز از بالای درب موتور دیده شود ایست می‌گردد.

۶-راهنمای سمت چپ زده می‌شود و با دنده یک به صورت لاک‌پشتی ضمن حرکت بقیه فرمان به چپ چرخانده شده پس از دور زدن زمانی که خودرو و فرمان در خیابان صاف شد، حرکت از لاک‌پشتی به صورت عادی انجام می‌گردد.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

رانندگی در شب

0 (0) رانندگی در شب امر ریسک‌پذیری است حتی اگر خودرو به چراغ‌های مدرنی مجهز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با امداد فارما